Điều khoản sử dụng ứng dụng chuyển đổi danh bạ từ 11 số sang 10 số

DMobiSoft xây dựng ứng dụng chuyển đổi danh bạ từ 11 số sang 10 số nhằm mục đích hỗ trợ người dùng chuyển đổi danh bạ từ 11 số sang 10 số theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông sẽ áp dụng từ đầu tháng 9 các nhà mạng phải bắt đầu quá trình chuyển đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều nào bạn có thể không tiếp tục sử dụng ứng dụng của chúng tôi cũng như website này.

Việc người dùng có hàng trăm liên hệ 11 số trong danh bạ thì việc cập nhập thủ công sẽ rất phức tạp, rủi ro và tốn nhiều thời gian, Ứng dụng chuyển đổi danh bạ từ 11 số sang 10 số giúp giải quyết vấn đề này.

Ứng dụng chuyển đổi danh bạ từ 11 số sang 10 số là hoàn toàn MIỄN PHÍ nghĩa là không thu phí đối với người dùng, và tuân thủ đầy đủ điều khoản sử dụng của Google Play đối với thiết bị android và Apple Store đối với thiết bị IOS cũng như chính sách của pháp luật:

  • Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên device. Không sao lưu bên ngoài đảm bảo an toàn thông tin.
  • Không thu thập thông tin người dùng.
  • Không sử dụng mạng tránh nguy cơ thất thoát thông tin người dung.
  • Không sử dụng bất cứ dữ liệu nào của người dùng cho mục đích khác ngoài mục đích chuyển đổi danh bạ điện thoại từ 11 số sang 10 số..

Chính sách nhà phát triển

Sau đây là một số chính sách của nhà phát triển ứng dụng Cập nhập đầu số danh bạ từ 11 số sang 10 số:

  • Không được sao chép ứng dụng của chúng tôi nếu không có sự cho phép bằng văn bản.
  • Ứng dụng Chuyển đổi danh bạ từ 11 số sang 10 số chỉ được đăng trên Google PlayApple Store nếu người dừng tải từ một nơi không rõ nguồn gốc thì đó không phải ứng dụng của chúng tôi.